Uitbreiding Telefooncentrale Hilversum

In het centrum van Hilversum is een telefooncentrale van KPN-telecom uitgebreid met twee zalen voor computer apparatuur en ruimten voor de (nood) stroom voorziening.

De uitbreiding ligt ingebouwd tussen andere gebouwen. Aan de voorgevel is wel aandacht besteed, om deze een vriendelijk uiterlijk te geven.

Uitbreiding Telefooncentrale Amersfoort

Voor KPN Vastgoed & Facilities werd een ontwerp gemaakt om de districtscentrale aan de Utrechtseweg te Amersfoort uit te breiden.

Ten behoeve van de telecomapparatuur werden rechthoekige zalen gecreëerd, waar de computers optimaal opgesteld kunnen worden. Met de hoekverdraaiingen van de ruimten voor de koelinstallatie op het dak is aansluiting gezocht bij de hoek verdraaiingen die in het bestaande gebouw van KPN en van de omliggende bebouwing.

De vormgeving van de uitbouw ten behoeve van de ventilatie van het noodstroom aggregaat in de kelder is ontstaan vanuit de situering van de uitbreiding in het openbaar groen van een woonwijk.

Voor de zendmast, die voorafgaand aan de uitbreiding vernieuwd zou moeten worden is een ontwerp gemaakt opgebouwd uit driehoekige vlakken. De mast is getordeerd naar boven zodat alle vlakken een andere stand hebben.

» Totaal overzicht van gerealiseerde utiliteitsbouw

 

woonhuis hoogland
kpn
therapeuticum artemis
bisschopswoonhuis
scouting amersfoort
trailer en truck center
zeefdrukkerij bunschoten
woonhuis fockemalaan
nijenstede